Julie FILIPOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Standard a substandard v jazyce médií

Standard and substandard in the language of media
Anotace:
Má bakalářská práce se zaměřuje na ruský jazyk v médiích, zejména na standard a substandard v jazyce médií. Nejprve se práce věnuje rozdělení ruského jazyka (diferenciace a stratifikace) a popisuje co je standard a co patří do substandardu. Cílem je zjistit vliv jazyka médií na současný ruský jazyk, a v jakém množství používají ruská média nářečí, slang a hovorový jazyk.
Abstract:
My bachelor thesis focuses on Russian language in media, on standard and substandard in the language of media. At first, bachelor thesis deals with the division of the Russian language (differentiation and stratification) and describes what is standard and what belongs to substandard. The aim is to find out the influence of media´s language on the contemporary Russian language, and in what quantities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPOVIČOVÁ, Julie. Standard a substandard v jazyce médií. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.