Ing. Emin Khankishiyev

Master's thesis

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice

The Present and Future of Strategic Human Resource Management in Business Practice
Anotácia:
Příspěvek pojednává o Strategickém řízení lidských zdrojů v moderním světě, o tom, jak se změnil v průběhu historie a jakým směrem se vyvíjí. Budou diskutovány důležité charakteristiky identifikace strategie a využití intelektuálního potenciálu zaměstnanců. Základním hlediskem studia personálního managementu jsou jeho základní principy a funkce, na jejichž základě je řešeno mnoho problémů a role jsou …viac
Abstract:
This paper discusses Strategic Human Resource Management in the modern world, how it changed during the history and what direction it develops in. The important characteristics of strategy identification and the use of the intellectual potential of staff will be discussed. The fundamental aspect for studying personnel management is its basic principles and functions, on the basis which many problems …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma