Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková

Bakalářská práce

Rodičovské učení matek v oblasti péče o dítě

Parentage (mothers) learning in area of care of a child
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na problematiku rodičovského učení matek v oblasti péče o dítě. Práce mapuje základní okruhy, které s rodičovským učením souvisí. Nejdříve rodinu, rodičovství, péči o dítě a nakonec samotné rodičovské učení. Součástí práce je výzkum, který se zabývá otázkou rodičovského učení matek v oblasti péče o dítě. Konkrétně jejími přístupy k informačním zdrojům.
Abstract:
My bachelor work concentrates on problems of parentage (mothers) learning in area of care of a child. It maps fundamental areas which are connected to parentage learning. First of all family than parentage and care of a child and finally parentage learning. One component of my work is a research that points to questions of mothers learning in area of care of a child. It specificly concentrates on mothers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta