Zdenko Masný

Diplomová práce

Testovanie úspešnosti swingových obchodných systémov na spotovom trhu s komoditami

Testování úspěšnosti swingových obchodních systémů na spotovém trhu s komoditami
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice obchodování na finančních trzích pomoci automatických obchodních systémů. Práce je zaměřena na obchodování konkrétního komoditního trhu s využitím předem nastavených obchodních strategii. Pomoci těchto strategií (swingových obchodních systémů) vyhodnotíme úspěšnost obchodníka profitovat na spotovém trhu se zlatem. V první kapitole je důraz kladen zejména na teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of trading on financial markets by using automated trading systems. The thesis is focused on trading a specific commodity market using pre-set trading strategies. Using these strategies (swing trading systems) we evaluate the trader’s success to profit on the spot gold market. The first chapter focuses on the theoretical definition of the diploma thesis, mainly …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike obchodovania na finančných trhoch pomocou automatických obchodných systémov. Práca je zameraná na obchodovanie konkrétneho komoditného trhu s využitím dopredu nastavených obchodných stratégii. Pomocou týchto stratégii (swingových obchodných systémov) vyhodnotíme úspešnosť obchodníka profitovať na spotovom trhu so zlatom. V prvej kapitole je dôraz kladený najmä …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Jitka Veselá
  • Oponent: Milan Pecka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77774