Mgr. Hana Křížová

Diplomová práce

Řešení sporů z BIT uzavřených mezi členskými státy Evropské unie

Dispute settlement of BITs Concluded between the EU Member States
Anotace:
Tato diplomová práce se soustřeďuje na dvoustranné investiční dohody uzavřené výhradně mezi členskými státy Evropské unie (tzv. intra-EU BIT) a jejich střet s právem Evropské unie. Zaměřila jsem se především na dva nejpalčivější problémy spjaté s intra-EU BIT, jejich platnost a konflikt s právem Evropské unie. Cílem této práce je zjistit, zdali intra-EU BIT po vstupu členského státu do Evropské unie …více
Abstract:
This thesis focuses on bilateral investment treaties concluded solely between the Member States of the European Union (ie. intra-EU BITs) and its conflict with the European Union law. I have focused on two most pressing problems related to the intra-EU BIT, its validity and conflict with the European Union law. The aim of this work is to determine whether the intra-EU BIT after the accession of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta