Šárka TREJBALOVÁ

Bakalářská práce

Přístup zdravotníků k vedení porodu

Approach of Healthcare Professionals to Management of Labor
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématy přístupu lékaře a porodní asistentky k rodící ženě. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji stručně dějiny porodnictví, zabývám se lékařským vedením porodu a ošetřovatelskou péčí porodní asistentky během porodu. Praktická část práce je vystavěna na základě kvalitativního výzkumu, obsahuje rozhovor s lékařem a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on attitude to delivering woman of a obstetrician and a midwife. The content of the thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part I describe the brief history of midwifery, I am focused on medical managment of childbirth and nursing care of midwife during a childbirth. The practical part of the thesis deals with the qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hendrych Lorenzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREJBALOVÁ, Šárka. Přístup zdravotníků k vedení porodu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka