Bc. Lukáš Bárta

Diplomová práce

Koncepce mezinárodního marketingu, příklady uplatnění v podniku

The concept of international marketing, application in a company
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám podmínkami pro vstupu zahraniční společnosti na trh České republiky. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na teorii mezinárodního obchodu a mezinárodní marketing. V rámci této kapitoly jsou uvedeny základní charakteristiky mezinárodního podnikatelského prostředí s důrazem na fungování jednotného evropského trhu. Jsou uvedeny postupy při rozhodování …více
Abstract:
In my thesis I deal with the issue of foreign companies entering the Czech market. The thesis consists of two parts. The first part concerns the theory of international trade. In this chapter are characterized the basic features of the international business environment with focus on the single European market. They set procedures for deciding on the business forms and forms of international marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní