Bc. Bělohlávková Bělohlávková

Master's thesis

Založení právnické osoby pro podnikání (právní a ekonomické aspekty, volba formy, výhody a nevýhody jednotlivých forem, postupy a běžné fungování)

Establishment of a Legal Entity for Business
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřená na založení právnické osoby pro podnikání. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které souvisejí s obchodními korporacemi. Druhá část práce se věnuje praktickému založení jednotlivé obchodní korporace.
Abstract:
The diploma thesis is focused on the establishment of a legal entity for business. The first part of the thesis deals with theoretical knowledge related to business corporations. The second part of the thesis deals with the practical establishment of an individual business corporation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedúci: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Loutchan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní