Tomáš Vymetal

Bakalářská práce

Rekreační potenciál oblasti Blatiny

Recreational potential of Blatina area
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení současného a budoucího využití krajiny vhodné pro rekreaci. Krajina se nachází v Kraji Vysočina ve spádové oblasti města Nové Město na Moravě. Oblast je již od minulosti hojně využívána k rekreačním účelům, zároveň je však chráněnou krajinnou oblastí, neboť spadá do CHKO Žďárské Vrchy. Práce obsa-huje tři základní části. První část práce je teoretická a zabývám se v ní …více
Abstract:
This thesis covers assessment of the actual and future use of the countryside sui-table for recreation. The countryside is situated in the Vysočina region in the catchment area around Nové Město na Moravě. The area has been used for recreational purposes quite often since the past. It is also a protectec landscape area because it slopes into CHKO Žďárské Vrchy. This theses contains three main parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vymetal, Tomáš. Rekreační potenciál oblasti Blatiny. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická