Bc. Benjamín Andreides

Bachelor's thesis

Titanové nanotrubičky - příprava, mechanické vlastnosti a stabilita

Preparation, mechanical properties and stability of titanium nanotubes
Abstract:
This bachelor thesis presents preparation of titania nanotubes on titanium electrodes and measuring their Young modulus using two diferent models of nanoindentation processed by atomic force microscopy.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá přípravou nanotrubiček z oxidu titaničitého na elektrodách z čistého titanu a následným měřením Youngovho modulu pružnosti těchto ůtvarů dvěma modely nanoindentace pomocí mikroskopie atomárních sil.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Jan Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Physics / Biophysics

Práce na příbuzné téma