Bc. Kamila Blahůšková

Diplomová práce

Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny

Determination of the Fiber and Pectin in Commercial Samples of Pulp
Anotace:
Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku vlákniny, její dělení, výskyt a popis jejího vlivu na lidský organizmus. Dále popisuje metody stanovení vlákniny a pektinu. Praktická část je zaměřena na stanovení jednotlivých složek vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny a zjištění případného vlivu obsahu pektinu ve vzorcích vlákniny na stanovení neutrálně-detergentní vlákniny …více
Abstract:
Theoretical part of this paper is focused on characteristics, division and occurrence of the fibre and description of the influence of fibre on the human organism. Furthermore, it describes methods of determination of fibre and pectin. Practical part is aimed at determination of individual fibre and pectin components in com-mercial samples and determination of possible influence of pectin content in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blahůšková, Kamila. Stanovení vlákniny a pektinu v komerčních vzorcích vlákniny. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin