Bc. Kristína Vanková

Diplomová práce

Práca v študentskej organizácii a zmena "kľúčových kompetencií"

Participation in student organization and change of "key competencies"
Abstract:
Master’s thesis is focused on understanding of the change of key competencies that are expected by the would-be employers, This view is held from the perspective of board members of the International Student Club of Masaryk University (ISC MU) and the process of change is supposed to happened while active membership in the ISC MU. In the theoretical part, there are defined basic words such as competency …více
Abstract:
Magisterská diplomová práca je zameraná na pochopenie procesu zmeny kľúčových kompetencií očakávaných zamestnávateľom pod vplyvom aktívneho členstva v Medzinárodnom študentskom klube Masarykovej Univerzity, o. s. (ISC MU) práve z perspektívy členov výkonného výboru (tzv. boardu) danej organizácie. V teoretickej časti sú vymedzené a definované kľúčové pojmy ako kompetencia, faktory zmeny kompetencií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií