Ladislav GRYČ

Bakalářská práce

Jak syndrom karpálního tunelu ovlivňuje funkci ruky a kvalitu života - pohled ergoterapeuta

How is function of hand and quailty of life influenced by carpal tunel syndrom? OT view
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ovlivnění funkce ruky syndromem karpálního tunelu a na smysl ergoterapeutické intervence u této diagnózy. Práce je rozdělena na teoretická východiska a praktickou část. V části nazvané teoretická východiska je ze začátku rozebrána anatomie horní končetiny od předloktí až po ruku, dále je popsán syndrom karpálního tunelu. Přesněji je popsána definice, etiologie, diagnostika …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on influence of function hand by syndrome carpal tunnel and on purpose of occcupational therapist intervention at this diagnosis. The whole bachelor thesis is divided in theoretical basis and practical part. In section called theoretical basis there is illustrated anatomy of upper limb from forearm to hand and then the syndrome of carpal tunnel is described. More precisely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRYČ, Ladislav. Jak syndrom karpálního tunelu ovlivňuje funkci ruky a kvalitu života - pohled ergoterapeuta. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií