Bc. Dominika Bäuchelová

Bakalářská práce

Cti národní tradici a lid svůj. Reflexe národní kultury, dějin a umění v československém krátkém filmu (1945-1959)

Honor the national tradition and your people. Reflection of national culture, history and art in the Czechoslovak short film (1945-1959)
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá československou krátkometrážní filmovou produkcí z let 1945 -1959, která se věnuje tématům národních dějin a umění. Primárním obsahem je analýza vybraného vzorku tematických filmů s cílem odhalit, do jaké míry se v produkci krátkého filmu padesátých let projevily aspekty dobového pojetí kultury, dějin a umění a jak ji ovlivnily personální a strukturální změny v …více
Abstract:
Bachelor diploma thesis deals with short film production in Czecoslovakia between 1945 and 1959, which is focused on topic of national history and art. Content of the work is the analysis of the selected sample of period films with the main task to rediscover to what extent the production of a short film in fifties reflected aspects of the contemporary concept of culture, history and art and how personnel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta