Bc. Dominika Bäuchelová

Bachelor's thesis

Cti národní tradici a lid svůj. Reflexe národní kultury, dějin a umění v československém krátkém filmu (1945-1959)

Honor the national tradition and your people. Reflection of national culture, history and art in the Czechoslovak short film (1945-1959)
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá československou krátkometrážní filmovou produkcí z let 1945 -1959, která se věnuje tématům národních dějin a umění. Primárním obsahem je analýza vybraného vzorku tematických filmů s cílem odhalit, do jaké míry se v produkci krátkého filmu padesátých let projevily aspekty dobového pojetí kultury, dějin a umění a jak ji ovlivnily personální a strukturální změny v …more
Abstract:
Bachelor diploma thesis deals with short film production in Czecoslovakia between 1945 and 1959, which is focused on topic of national history and art. Content of the work is the analysis of the selected sample of period films with the main task to rediscover to what extent the production of a short film in fifties reflected aspects of the contemporary concept of culture, history and art and how personnel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Trnka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta