Theses 

Asociální a násilné chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních, postoje rodičů a prevence – Bc. Barbora PETRAŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora PETRAŠKOVÁ

Diplomová práce

Asociální a násilné chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních, postoje rodičů a prevence

Asocial and violet behavior of children and of children and youth in school establishments and prevention

Anotace: Barbora, Petrašková. Asociální a násilné chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních, postoje rodičů a prevence, (Diplomová práce). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, 2011, 90 stran. Diplomová práce specifikuje asociální a násilné chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních, postoje rodičů a prevenci. Blíže jsou v ní popsány příčiny a formy asociálního a násilného chování dětí a mladistvých, struktura rodiny a postoje rodičů k výše uvedenému chování a jeho prevence. Jejím cílem je zjištění míry a způsobů prevence asociálního a násilného chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních a vliv prevence na toto chování a nalezení nejlepšího způsob prevence, který by vedl ke snížení výše uvedeného chování. Dále zjistit jaké asociální a násilné chování se na školách objevuje nejčastěji, zda je dle výchovných poradců zapříčiněno strukturou, funkcí a výchovným stylem rodičů, jaký postoj k tomuto chování rodiče zaujímají a nalezení vhodných opatření pro minimalizaci těchto jevů. Výzkum bude prováděn kvalitativní metodou rozhovoru s výchovnými poradci základních a středních škol a učilišť.

Abstract: Barbora Petrašková. Asocial and violet behavior of children and youth in school establishment, the parents´attitudes and the prevention (bachelor theses). Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Departement of Pedagogical Sciences/ Institute of Interbranch Studies, 2011, pages. The thesis specificates the asocial and violet behavior of children and youth in school establishment, the parents´attitudes and the prevention. The motives and the forms of asocial and violet behavior of children and youth, the structure of the family and the parents´ attitudes and the prevention of this kind of behavior are described further. The aim of this thesis is the findings of a degree and a way of prevention the asocial a violet behavior of children and youth in school establishment and its influence on this kind of behavior and the finding of the best way of the prevention that would lead to the reduction of this kind of behavior. The next aim is to find out what kind of the asocial and violet behavior appears the most frequently. If it is caused of the structure, the function and the educational style of parents.What attitude to this kind of children behavior do the parents take? As well as finding of the appropriate remedial measure. The research will be done by the qualitative method of the interview with the carreers masters of primary schools, secondary schools and training colleges.

Klíčová slova: Asociální chování, násilné chování, děti, mladistvý, záškoláctví, vandalismus, šikana, postoj, rodina, funkce a struktura rodina, výchovný styl, prevence, výchovný poradce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
  • Identifikátor: 18184

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18184 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

PETRAŠKOVÁ, Barbora. Asociální a násilné chování dětí a mladistvých ve školních zařízeních, postoje rodičů a prevence. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:23, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz