Mgr. Luděk Protivínský

Bakalářská práce

Nová kvalita výuky v autooborech na středních odborných učilištích.Základní problematika brzdového systému

New autooborech quality of teaching in secondary vocational schools. The basic problem of the brake systém
Anotace:
V bakalářské práci na téma „Nová kvalita výuky v autooborech na středních odborných učilištích“ popisuji dvě základní témata. První část práce je zaměřena na rámcový vzdělávací program (RVP) uvedených technických oborů, který je následně rozpracován ve školní vzdělávací program (ŠVP) s potřebou inovace vzdělávání v technických oborech tzv. autooborech.V druhé části práce uvádím konkrétní téma Brzdová …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is The new quality of education in auto study branches at vocational schools. The author describes two basic topics. The first part of the thesis focuses on the General Educational Programme of the given technical branches which is subsequently elaborated into the School Educational Programme including the necessity of innovation in the education of technical branches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta