Martina Demuthová

Diplomová práce

Podnikatelský plán -- rezervační online platforma s návrhy marketingového využití

BUSINESS PLAN: Online reservation platform and its secondary marketing utilisation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na podnikatelskou příležitost zpracování online platformy a mobilní aplikace pro kadeřnictví, později s možností expanze i do dalších wellness oborů. Cílem práce je analýza této podnikatelské příležitosti prostřednictvím vytvořeného podnikatelského plánu, který má za cíl ověřit potenciál navrženého produktu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí; první část se zabývá …více
Abstract:
This Master’s thesis focuses on a business opportunity of an online platform and mobile app for hairdressers with possible future expansion to other wellness services. The purpose of this thesis is an analysis of this business opportunity by creating a business plan, which will verify the potential of proposed product. The thesis consists of two parts; the first part includes the theory of a business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2017
  • Vedoucí: Oldřich Vávra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71780

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo