Martina Demuthová

Master's thesis

Podnikatelský plán -- rezervační online platforma s návrhy marketingového využití

BUSINESS PLAN: Online reservation platform and its secondary marketing utilisation
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na podnikatelskou příležitost zpracování online platformy a mobilní aplikace pro kadeřnictví, později s možností expanze i do dalších wellness oborů. Cílem práce je analýza této podnikatelské příležitosti prostřednictvím vytvořeného podnikatelského plánu, který má za cíl ověřit potenciál navrženého produktu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí; první část se zabývá …more
Abstract:
This Master’s thesis focuses on a business opportunity of an online platform and mobile app for hairdressers with possible future expansion to other wellness services. The purpose of this thesis is an analysis of this business opportunity by creating a business plan, which will verify the potential of proposed product. The thesis consists of two parts; the first part includes the theory of a business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2017
  • Supervisor: Oldřich Vávra

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71780