Bc. Věra Hošková

Master's thesis

Environmentální a socioekonomické dopady nelegální těžby zlata v Jižní Americe

Environmental and social-economic impacts of illegal gold mining in South America
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Environmentální a socioekonomické dopady nelegální těžby zlata v Jižní Americe“ je zhodnotit environmentální a socio-ekonomické dopady nelegální těžby zlata v oblasti Madre de Dios, ve státě Peru, a navrhnout jejich možná řešení. První část je zaměřena na teoretické poznatky o ilegální těžbě zlata, na její aktéry, hlavní lokality, způsoby těžby a legislativu. Pozornost je …viac
Abstract:
The subject of the thesis "The environmental and socioeconomic impacts of illegal gold mining in South America" is to assess environmental and socio-economic impacts of illegal gold mining in Madre de Dios, in the State of Peru, and to suggest possible solutions. The first part focuses on theoretical knowledge about illegal gold mining, its actors, main locations, methods of extraction and legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Dominika Tóthová
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration