Ing. Kristýna Hubená

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti

Active employment policy
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji aktivní politice zaměstnanosti a jejím nástrojům, které jsou používány pro zlepšení situace na trhu práce. Podrobněji se zabývám činností Úřadu práce České republiky na území okresu Domažlice, zde nejčastěji realizovanými nástroji. Pomocí vybraných ukazatelů hodnotím dopad aktivní politiky zaměstnanosti na nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných osob na trhu práce. Zabývám …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the active employment policy and its instruments, which are used to improve the situation on the labour market. In more detail, I explore the activities of the Labour Office of the Czech Republic in the territory of Domažlice district, and the most frequently implemented tools in the region. Using selected indicators, I evaluate the impact of the active employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní