Theses 

Aktivní politika zaměstnanosti – Ing. Kristýna Hubená

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kristýna Hubená

Bakalářská práce

Aktivní politika zaměstnanosti

Active employment policy

Anotace: V bakalářské práci se věnuji aktivní politice zaměstnanosti a jejím nástrojům, které jsou používány pro zlepšení situace na trhu práce. Podrobněji se zabývám činností Úřadu práce České republiky na území okresu Domažlice, zde nejčastěji realizovanými nástroji. Pomocí vybraných ukazatelů hodnotím dopad aktivní politiky zaměstnanosti na nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných osob na trhu práce. Zabývám se také strukturou uchazečů u jednotlivých opatření. V závěru uvádím shrnutí provedených analýz a cílů.

Abstract: The bachelor thesis is concerned with the active employment policy and its instruments, which are used to improve the situation on the labour market. In more detail, I explore the activities of the Labour Office of the Czech Republic in the territory of Domažlice district, and the most frequently implemented tools in the region. Using selected indicators, I evaluate the impact of the active employment policy on the most vulnerable group of unemployed persons on the labour market. I also deal with the structure of candidates for each of the measures. In conclusion, I summarise the carried out analyses and objectives.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, Úřad práce České republiky, okres Domažlice, rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa. Uneymployment, active employment policy, Labour office of the Czech Republic, Domažlice district, retraining, publicly beneficial work, socialy purposeful jobs.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz