Bc. Becky Kay Livingstonová

Diplomová práce

Rasismus ve Velké Británii ve 20. století po druhé světové válce

Racism in Postwar Britain
Anotace:
Diplomová práce Rasismus ve Velké Británii ve 20. století po druhé světové válce se zabývá problematikou rasismu ve Spojeném království od poválečného období po současnost. Cílem diplomové práce je především poukázat na přetrvávající problém rasismu a diskriminace, kterému i po desítkách let života v Británii černošští a asijští obyvatelé čelí. Poslouží také jako představení historického kontextu britské …více
Abstract:
The master’s thesis Racism in Postwar Britain deals with the issue of racism in the United Kingdom from the post-war period to the present day. In particular, the thesis aims to highlight the persistent problem of racism and discrimination that Black and Asian people continue to face even after decades of living in Britain. It will also serve as an introduction to the historical context of British …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství anglického jazyka pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy