Bc. Iveta Karlubíková

Bakalářská práce

Finančná analýza ako nástroj pre hodnotenie výkonnosti podniku IJK s.r.o. v rokoch 2013 - 15

Financial analysis as an instrument for evaluation of business performance of a company IJK s.r.o in years 2013 - 15
Abstract:
This bachelor thesis is focused on methods of usage of the financial analysis on company by using certain indicators. The thesis provides theoretical describtion of the financial analysis from proffesional literature, and the application of the methods on chosen company. At the end of the bachelor thesis is the conclussion of the results, and are presented some recommandations for improving the overall …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na postup finančnej analýzy podniku pomocou jednotlivých ukazateľov. V práci sú popísané teoretické poznatky o finančnej analýze z odbornej literatúry a ich následná aplikácia na vybraný podnik. V závere práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie finančnej situácie podniku.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní