Bc. Jan Ondrák

Bakalářská práce

Bezpečnost v počítačových sítích

Computer networs security
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá problematikou bezpečnosti informací se zaměřením na konkrétní organizaci – v tomto případě Technickou správu komunikací hlavního města Prahy. Práce je zpracována jako studie proveditelnosti zavedení ISMS (Information Security Management System), která umožňuje identifikovat nejvýraznější nedostatky a poskytuje komplexní náhled na aktuální stav informační bezpečnosti organizace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Antonín Vogeltanz
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma