Theses 

Analysis of Customers{\crq} Satisfaction in the Language School with the Right of State Examination, Hradec Králové – Lucie LIŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Lucie LIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of Customers{\crq} Satisfaction in the Language School with the Right of State Examination, Hradec Králové

Analysis of Customers{\crq} Satisfaction in the Language School with the Right of State Examination, Hradec Králové

Abstract: This bachelor thesis consists of two parts. In the theoretical part the customers are in focus. Their importance and role in company is described and so is the change in perception of them. Further in this part the attention is paid to marketing research itself and the marketing research process. The individual stages of the process are described and special attention is paid to questioning and questionnaire as a method of acquiring information. In the second part the satisfaction of customers in the Language School with the Right of State Examination Hradec Králové is analyzed. Based on the analysis, several recommendations serving for improvement are suggested.

Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na zákazníky, jejich význam a roli ve společnosti. Také je zde popsána změna vnímání zákazníka z pohledu společností. Dále se tato část věnuje marketingovému výzkumu a jeho procesu. Jsou zde popsána jeho jednotlivá stadia a zvýšená pozornost je věnována dotazovaní jako způsobu získávání informací. Ve druhé části je analyzována spokojenost zákazníků v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové. Na základě výsledků této analýzy je navrženo několik doporučení směřujících ke zlepšení stávající situace.

Keywords: marketingový výzkum, marketingový průzkum, dotazník, zákazník, spokojenost zákazníků

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
  • Identifikátor: 13928

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13928 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Lucie. Analysis of Customers{\crq} Satisfaction in the Language School with the Right of State Examination, Hradec Králové. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz