Barbora TAJČOVÁ

Bakalářská práce

Reprezentace žen v politice : analýza krajských voleb 2016 z pohledu zastoupení žen

Representation of women in politics: analysis of regional elections in 2016 in terms of women's representation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza zastoupení žen v České republice na úrovni krajů. Na základě volebních výsledků je sledován vývoj podílu žen ve volených orgánech jednotlivých vyšších územně samosprávných celků. V teoretické části jsou představeny hlavní teorie politické reprezentace, zejména s ohledem na postavení žen. V empirické části se poté práce zaměřuje primárně na přímo volená zastupitelstva …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze women´s representation in the Czech Republic at the regional level. Based on election results, the development of the proportion of women in the elected bodies of individual higher territorial self-governing units is monitored. The theoretical part introduces the main theories of political representation, especially with regard to the position of women. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAJČOVÁ, Barbora. Reprezentace žen v politice : analýza krajských voleb 2016 z pohledu zastoupení žen. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta