Bc. Pavel Hajda

Bachelor's thesis

Emotionalität in politischen Programmen von ÖVP und FPÖ und ihre Komparation

Emotionality in Political Programs of ÖVP and FPÖ and its Comparation
Abstract:
The thesis is focusing on language analysis of political programs of two Austrian political parties (FPÖ and ÖVP) and its comparation. In the first – theoretical part the author gives a basic overview of political parties system in Austria, in the second – analytical part he compares the language of described texts, focusing on its emotionality.
Abstract:
Práce se zaměřuje na jazykovou analýzu politických programů dvou rakouských politických stran (FPÖ a ÖVP) a jejich srovnání. V první - teoretické části dává autor základní přehled o systému politických stran v Rakousku, v druhé - analytické části potom porovnává zejména emocionalitu a jazykové prostředky použité v popisovaných textech.
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedúci: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta