Bc. Renata Bočková

Diplomová práce

Dospělí studenti: Slovní zásoba

Adult Students: Vocabulary
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na soukromou výuku angličtiny u dospělých studentů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá metodami a přístupy užívanými ve výuce angličtiny. Dále obsahuje všeobecnou charakteristiku dospělých studentů a výuky slovní zásoby. V praktické části jsou pak představeny dvě autorčiny soukromé studentky, na kterých je demonstrována efektivita …více
Abstract:
The diploma thesis if focused on private teaching English to adult students. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with methods and approaches used in teaching English. It also provides a general characteristic of adult students and teaching vocabulary. Two private adult students are introduced in the practical part. Effectiveness in dealing with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy