Bc. Petra OMASTOVÁ

Diplomová práce

Pády hospitalizovaných seniorů

Falls in hospitalized seniors
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně analyzovat výskyt pádu pacientů v Sdruženém zdravotnickém zařízení (SZZ) Krnov za období pěti let (2011-2015). Metodika: Do sledovaného souboru byly zařazeny všechny odevzdané záznamové formuláře Protokol o mimořádné události pacientů hospitalizovaných v SZZ Krnov, kteří v daném časovém období upadli. Konečný soubor tvořil 412 záznamů o pádu. Pro popis souboru byla …více
Abstract:
Objective: The aim of work is to retrospectively analyze the occurrence of the fall of patients in the Krnov SZZ during a five year period between (2011-2015). Methodology: All registration forms are in this file: Reports of extraordinary events were included consisting of records of patients hospitalized in SZZ Krnov who fell during the given time period. The final file consists of 412 incidents of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OMASTOVÁ, Petra. Pády hospitalizovaných seniorů. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta