Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Disertační práce

Individuální kondice, exprese ornamentů a pohlavní výběr vlaštovky obecné, Hirundo rustica

Individual condition, ornament expression and sexual selection in the barn swallow Hirundo rustica
Anotace:
Individuální kondice je důležitou proměnnou, která se zásadně podílí na míře exprese ornamentů, a tím ovlivňuje následný pohlavní výběr. V pohlavním výběru ptáků se významně uplatňuje role ornamentů péřových, které jsou specifické svým vývojem v době pelichání v mimo-hnízdním období a odloženým účinkem v době hnízdění. Do pohlavního výběru ptáků v období rozmnožování tak vstupuje zajímavá proměnná …více
Abstract:
Individual condition is an important variable that contributes significantly to ornament expression, and thus affect individual attractiveness. Feather ornaments play an important role in sexual selection across birds. Feathers are specific as they develop during the restricted period of moulting, typically outside the breeding period, but their effect on individual attractiveness is delayed, being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 4. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., RNDr. Alena Klvaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta