Bc. Paulína Chrastinová

Bakalářská práce

Luigi Russolo, Pierre Schaeffer, R.M. Schafer: Tri prístupy k práci so zvukom

Luigi Russolo, Pierre Schaeffer, R.M. Schafer: Three approaches to working with sound
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to analyze three different approaches and methods of working with sound. The first part is devoted to The Art of Noises manifesto by Luigi Russolo, the second part is focused on the genre Musique concréte and the work of Pierre Schaeffer. The last part of the thesis is focused on an ecological perception of sound by Raymond Murray Schafer. The purpose of thesis is …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou troch odlišných prístupov a metód práce so zvukom. V prvej časti sa venuje manifestu Umenie hluku od Luigiho Russola, druhá časť je zameraná na prácu Pierra Schaeffera a hnutia Konkrétnej hudby a v poslednej časti sa práca zameriava na ekologické vnímanie zvuku od Raymonda Murraya Schafera. Cieľom je analýza a porovnanie rôznych prístupových metód daných autorov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií