Bc. Paulína Chrastinová

Bachelor's thesis

Luigi Russolo, Pierre Schaeffer, R.M. Schafer: Tri prístupy k práci so zvukom

Luigi Russolo, Pierre Schaeffer, R.M. Schafer: Three approaches to working with sound
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to analyze three different approaches and methods of working with sound. The first part is devoted to The Art of Noises manifesto by Luigi Russolo, the second part is focused on the genre Musique concréte and the work of Pierre Schaeffer. The last part of the thesis is focused on an ecological perception of sound by Raymond Murray Schafer. The purpose of thesis is …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou troch odlišných prístupov a metód práce so zvukom. V prvej časti sa venuje manifestu Umenie hluku od Luigiho Russola, druhá časť je zameraná na prácu Pierra Schaeffera a hnutia Konkrétnej hudby a v poslednej časti sa práca zameriava na ekologické vnímanie zvuku od Raymonda Murraya Schafera. Cieľom je analýza a porovnanie rôznych prístupových metód daných autorov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media