Bc. Pavel BOHÁČ

Diplomová práce

Matematický model chlazení spalovacího motoru

Mathematical model of engine cooling
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá realizací matematického modelu chladicího systému spalovacího motoru a realizací modelu automobilu, který odpovídá reálnému případu pohybujícího se vozidla v různých provozních situacích. V práci je zprvu rozebráno základní rozdělení chladicích systémů a jejich vlastností. Dále je navržen a realizován model automobilu, který poskytuje dostatečně přesné hodnoty pro následné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with realization of mathematical model of engine cooling system for combustion engine and model of car, which is comparable to case of real moving vehicle in different situations. Thesis analyzed the basic division of cooling-car-systems and their properties. Then model of car is designed and implemented. The model is suitable for subsequent connection with cooling system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. František Tůma, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHÁČ, Pavel. Matematický model chlazení spalovacího motoru. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd