Bc. Jiří REINDL

Diplomová práce

Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení.

Manufacturing Rationalization of Vertical Road Sign Boards
Anotace:
Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby štítů dopravních značek. Práce byla vypracována pro společnost Reno Šumava a.s., ve které také probíhala veškerá měření spotřeby času. V práci jsou dva návrhy jak snížit náklady na výrobu a to odstraněním technických problémů souvisejících s výrobou a problémů s produktivitou práce. Výsledkem by pak měla být úspora nákladů po navrhovaných změnách
Abstract:
Diploma thesis deals with the rationalization of production shields of traffic signs. The work was carried out for the company Reno Šumava a.s., which also conducted all measurements of time consumption. In this work are two suggestions on how to reduce production costs by eliminating technical problems related to the production and problems with labor productivity. The result would be cost savings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REINDL, Jiří. Racionalizace výroby štítů svislého dopravního značení.. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní