Mgr. Michaela Marková

Bakalářská práce

Ausspracheschulung in ausgewählten Lehrbüchern für Fachschulen

Schoolbooks analysis of German for secondary school in term of phonetics
Abstract:
Michaela Markova: Schoolbooks analysis of German for secondary school in term of phonetics The intention of this work is to show, how much the thema of phonetics and phonology in the textbooks for secondary school explained is. In the theoretic part are explained the basic concepts in the field of phonetics and phonology In the practically part can be found the analyse of the problematic sounds - primarly …více
Abstract:
Michaela Marková: Vyuka výslovnosti ve vybraných učebnicích pro střední školy Vedoucí práce: PhDr. Alena Kovářová Cílem práce je ukázat, jak dalece a v jakém rozsahu se v jednotlivých učebnicích výuce a nácviku problematických fonetických jevů věnují. V teoretické části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy z oblasti fonetiky a fonologie. V praktické části najdeme rozbor pro české rodilé mluvčí …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta