Mgr. Hana Jiříková

Bachelor's thesis

Environmentální výukový program „Ptáci na jaře - pestrost v ptačí říši“

Environmental Educational Program Birds in Spring – Diversity in the Bird Land
Abstract:
Záměrem bakalářské práce je tvorba, realizace a evaluace environmentálního výukového programu Ptáci na jaře – pestrost v ptačí říši. V teoretické části se zabývám principy, jejichž pochopení vede k pozitivní změně vztahu lidí (především dětí) k přírodě, nastiňuji problematikou environmentální senzitivity. Dále uvádím možnosti environmentální výchovy v České republice. Popisuji specifika předškolního …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is design, implementation and evaluation of the environmental educational program Birds in Spring – diversity in the bird land. In the theoretical part I deal with principles, that can positively change the relationship of people (especially children) to the nature. Furthermore, I cope with the issue of the environmental sensitivity. I also refer to the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training