Theses 

Ochrana před diskriminaci (z důvodu věku, pohlaví, etnika) v praxi soc. zabezpečení v ČR – Bc. Eliška Sentenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eliška Sentenská

Bakalářská práce

Ochrana před diskriminaci (z důvodu věku, pohlaví, etnika) v praxi soc. zabezpečení v ČR

The Protection Against Discrimination in The Practice of Social Security in The Czech Republic

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit problematiku ochrany před diskriminací osob se zdravotním postižením v praxi sociálního zabezpečení. První kapitola se zabývá základními pojmy v kontextu českého a mezinárodního práva. Druhá kapitola se věnuje problematice zdravotního postižení a podrobněji popsaným vybraným druhům postižení a vadám. Následující kapitola je zaměřena na specifika trhu práce osob se zdravotním postižením a hned čtvrtá kapitola nabízí formy podpory zaměstnávání těchto osob. Poslední, tedy pátá kapitola nabízí konkrétní vybrané učební a studijní obory na Opavsku, které jsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením, ale také přehled chráněn dílen.

Abstract: The main objective of this thesis is to evaluate issues of protection against discrimination disabled person in practise of social security system. First chapter discusses basic terms in the context czech and international law. Secound chapter discusses health insurance and focuses on different types of disabilities. Third part discribes specifics of labor market of disabled person and next part asseses forms of support for disabled person in the labor market. Last chapter asseses fields of study for disabled person in region Opavsko and offers schedule of sheltered workshops in this area.

Klíčová slova: Klíčová slova, diskriminace, zdravotní postižení, osoba zdravotně postižená, osoba zdravotně znevýhodněná, učební obory pro osoby zdravotně postižené, zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz