Bc. Berenika Lipková

Bachelor's thesis

Vztah mezi učitelem a žákem na waldorfské a klasické základní škole

The relationship between teacher and student at waldorf and classical primary school
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je vztah mezi učitelem a žákem v prostředí waldorfských škol. Práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem je tyto vztahy charakterizovat v první části na základě relevantní literatury, v druhé empirické části formou výzkumného pozorování. V první části je cílem tyto vztahy charakterizovat na základě relevantní literatury a v druhé formou výzkumného pozorování. Pozorování …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the relationship between the teacher and the student in Waldorf School environment. The work has theoretically empirical character. In the first part, the aim is to characterize these relationships on the basis of relevant literature, and then - in the second empirical part - through research observations. Observations were performed at the Waldorf School and at …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta