Lenka Sochanová

Bakalářská práce

The teaching of word stress

The teaching of word stress
Anotace:
Abstrakt Tato práce se zabývá problémem slovního přízvuku v angličtině, který může působit českým studentům angličtiny značné potíže. Téma práce bylo vybráno na základě průzkumu provedeného mezi třinácti zkušenými učiteli angličtiny (rodilými mluvčími), kteří se domnívají, že nesprávné umístění slovního přízvuku negativně ovlivňuje srozumitelnost nerodilých mluvčích. Na základě teoretických poznatků …více
Abstract:
Abstract This thesis explores the area of English word stress which may pose considerable difficulty to Czech learners of English. This topic was selected on the basis of a survey conducted among thirteen experienced English teachers (native speakers) who believe that the misplacement of word stress negatively affects the intelligibility of non-native speech. Drawing on the relevant theoretical background …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Poesová
  • Oponent: Ph.D. Gregor Kalinowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College