Kateřina Křivancová

Bakalářská práce

Komparace podpory životního prostředí z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v letech 2014-2020 a 2021-2027

COMPARISON OF ENVIRONMENTAL SUPPORT FROM THE EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN 2014-2020 AND 2021-2027
Anotace:
Téma životního prostředí a ochrany klimatu je významné a velmi aktuální globální téma. Česká republika využívá k plnění směrnic a nařízení Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatu nejen prostředky ze státního rozpočtu, ale i finanční prostředky v rámci kohezní politiky. Tyto prostředky jsou mimo jiné poskytovány i na podporu životního prostředí a ochranu klimatu. Za období let 2014–2020 …více
Abstract:
The environment and climate protection is an important and highly relevant global topic. The Czech Republic uses not only state budget funds, but also funds from cohesion policy to fulfill EU directives and regulations in the area of environment and climate. These funds are provided, in addition to other projects, to support the environment and climate protection. For the period 2014-2020, a total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2023
  • Vedoucí: Olga Nebeská
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88529