Bc. Mária Šenšelová

Master's thesis

Public and Private Assistance in the United States Since the Great Depression

Public and Private Assistance in the United States Since the Great Depression
Abstract:
Tato diplomová práce je porovnávací studií veřejné a soukromé asistence, poskytované potřebným rodinám v USA od Velké hospodářské krize. První část práce popisuje začátek spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Zkoumá rozdílné role, které oba sektory hrály ve třech zásadních dekádách - ve 30., 60., a 90. letech 20. století, a také jak usilovaly o vyrovnání se s problémem chudoby. Druhá část …more
Abstract:
This diploma thesis is a comparative study of public and private assistance provided to needy families in the United States since the Great Depression. The first part of the thesis traces the beginning of the cooperation between public and private sectors. It examines different roles that both sectors played in three crucial decades – 1930s, 1960s, and 1990s, and how they endeavored to cope with the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature