Petra Lancmanová

Bakalářská práce

Ventilátorová pneumonie jako infekce spojená se zdravotní péčí

Ventilator pneumonia as a healthcare-associated infection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ventilátorovou pneumonií jako infekcí spojenou se zdravotní péčí. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je třeba se seznámit se základní anatomií a fyziologií dýchacího systému, se způsoby zajištění dýchacích cest, s umělou plicní ventilací, infekcemi spojenými se zdravotní péčí a ventilátorovou pneumonií. V praktické části se seznámíme …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with ventilator pneumonia as a healthcare-associated infection. The work is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part you need to familiarize yourself with the basic anatomy and physiology of the respiratory system, the ways to ensure the respiratory tract, with an artificial lung ventilation, infections associated with health care and ventilator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lancmanová, Petra. Ventilátorová pneumonie jako infekce spojená se zdravotní péčí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií