Bc. Pavlína Šámalová

Diplomová práce

Analýza makroprostředí a mikroprostředí společnosti Fincentrum a.s.

Macroenvironment Analysis and Microenvironment Analysis of Company Fincentrum a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingového prostředí firmy Fincentrum a.s., která poskytuje služby finanční poradenství. Předmětem práce je podrobná analýza makrookolí a mikrookolí společnosti, která vyúsťuje ve SWOT analýzu. V teoretické části popsány východiska k dané problematice publikované v odborné literatuře. V aplikační části jsou použity metody pest analýzy, za využití Porterova modelu …více
Abstract:
The thesis is a detailed analysis of the macro environment and microenvironment of the company, which results in the SWOT analysis. The first section describes the background to the subject published in the scientific literature. The application of the method is used PEST analysis, using Porter's five forces model analyzed microenvironment of company. Introduction of Fincentrum a.s. and services, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní