Ing. Michaela Mencáková

Diplomová práce

Uplatnění metody konečných prvků v konstrukci kompresních oděvů

Application of Finite Element Method in the construction of compression garments
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jakým tlakem působí na lidské tělo sportovní kompresní podkolenky. Rešeršní část práce je zaměřena na mechanické vlastnosti pletenin, princip metody konečných prvků, způsoby měření komprese a využití komprese v konstrukci oděvu. Experimentální část práce se zabývá stanovením mechanických vlastností textilie používané pro výrobu sportovních kompresních podkolenek. Součástí experimentu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how much pressure sports compression socks make to the human body. The recherche part is devoted to the mechanical qualities of knitted materials, principle of Finite element method, compression measurements method and the use of compression in clothing construction. The experimental part of this thesis focuses on the examination of mechanical qualities of material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blažena Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mencáková, Michaela. Uplatnění metody konečných prvků v konstrukci kompresních oděvů. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN