Bc. Vendula Sochorová

Diplomová práce

Alkohol a senioři

Alcohol and seniors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na konzumaci alkoholu seniorskou populací žijící v domácím prostředí, domově pro seniory a v domě s pečovatelskou službou. Diplomová práce obsahuje dvě části. Teoretická část popisuje kapitoly, které se zabývají alkoholem a zdravím, závislostí a specifikami ošetřovatelské péče o seniora závislého na alkoholu. Empirickou část tvoří analýza a interpretace získaných dat. Mapuje …více
Abstract:
The thesis is focused on alcohol consumption senior population living in the home, home for the elderly and nursing home. This thesis contains two parts. The theoretical part describes the chapters that deal with alcohol and health, alcoholism, and the specifics of nursing care for older persons dependent on alcohol. The empirical part consists of an analysis and interpretation of the data obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta