Veronika Ženatá

Bakalářská práce

Zdroje financování malých a středních podniků

Analysis of financial resources of small and medium enterprises
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdroji financování malých a středních podniků. Jejím hlavním cílem je zpřehlednění základních možností financování podnikatelské činnosti. První část práce vymezuje pojem malé a střední podnikání a jeho výhody a nevýhody. Věnuje se také aspektům bránícím a omezujícím vývoji podnikání a také subjektům, kteří se podílejí na jeho podpoře. Ve druhé části téma přechází k jednotlivým …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the sources of finance for small and medium enterprises. The main goal of this work is to clarify the basic possibilities of financing business activities. The first part of this thesis defines the term small and medium enterprises and describes its advantages and disadvantages. The first part is also focused on the aspects that discourage and restrict the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ženatá, Veronika. Zdroje financování malých a středních podniků. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu