Mgr. Iveta Šlahařová

Bakalářská práce

Třídní učitel jako činitel ovlivňující sociální zdraví svých žáků

The form teacher as a factor affecting social health of pupils
Anotace:
Bakalářská práce „Třídní učitel jako činitel ovlivňující sociální zdraví svých žáků“ se zabývá charakteristikou pojmu sociální zdraví, činnostmi třídního učitele a metodami pedagogické diagnostiky napomáhající k zjišťování úrovně sociálních vztahů mezi žáky ve školní třídě. Cílem je pokusit se definovat termín sociální zdraví na základě syntézy dostupných informací. Dále pak shrnout pojetí práce třídního …více
Abstract:
Diploma thesis „The form teacher as a factor affectioning social health of his pupils“ deals with description of conception of social health, description of activities of the form teacher and also description of methods of pedagogical diagnosis which can help to investigate the quality of social relationships in school class. The thesis tries to define the term “social health” by means of synthesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta