Ing. Kateřina DANÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Mamografický screening a spojené radiační riziko

Mamography screening and associated radiation risk
Anotace:
Rakovina prsu je nejčastěji se vyskytujícím zhoubným novotvarem žen. Základním předpokladem pro snížení mortality je včasná diagnóza. Velmi přínosný je dle statistických údajů program mamografického screeningu provozovaný v ČR. Vyšetření na mamografu je však spojeno s radiační zátěží, jak pro samotného pacienta, tak i pro obsluhujícího radiologického asistenta. Ukázalo se, že nejnižší radiační zátěž …více
Abstract:
Breast cancer is the most frequent malignant tumor in women. Early diagnosis is essential for reducing mortality rates. According to statistics, National program for mammography screening has proved to be a useful tool. Unluckily, Mammography is associated with radiation exposure for both the patient and for serving radiographer. Results have showed, the lowest radiation dose is on mammography with …více
 

Klíčová slova

mamografie screening dávka riziko
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Daniel Zoubek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANÍČKOVÁ, Kateřina. Mamografický screening a spojené radiační riziko. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/