Bc. Martin Hajda

Master's thesis

Sociální služby statutárního města Havířova

Social Services Of Statutory City Havířov
Abstract:
Diplomová práce Sociální služby statutárního města Havířova se zabývá pojmoslovím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále standardy kvality sociálních služeb. V návaznosti na to práce vyvozuje závěry, zda se sociální služby v České republice za poslední roky zlepšily a co k tomu přispělo. Dále představuje sociální služby v Havířově a zaměřuje se na služby pro dospělé osoby s mentálním postižením …more
Abstract:
Thesis Social Services statutory city Havířov deals terminology Act no. 108/2006 Coll., On social services, as well as social services quality standards. Following this work draws conclusions whether the social services in the Czech Republic in recent years to improve and what contributed to it. It also presents social services in Havirov and focuses on services for adults with mental disabilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Miloslav Šiler
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní